SShn֮⣬Ȼ
ݵRnnguyen huy hoan

ͨվ֤1749/GP-TTTT
Ϣ2017428շB

׵ַ12ŹԢľ6ML6-12Vinhomes
Me Tri WardNam Tu Liem

绰0847 100 247 /Dinʼ

ܲ4¥Xng –
Duong Dinh nghe – Yen Hoa Ward -Cau Giay District-